Soruka meer info

Integriteit op sociale waarden

Alle tassen worden gemaakt door kleine, onafhankelijke ambachtslieden uit plattelandsgemeenschappen in India, waarmee SORUKA nauw samenwerkt met als streven hun bedrijf en productiecapaciteit te laten groeien. De ambachtslieden gebruiken hun eigen traditionele technieken en demonstreren hun vakmanschap.

Dit type samenwerking is de beste methode om banen te creëren in omgevingen met lage inkomens en tegelijkertijd een manier om ambachtelijk vakmanschap te behouden, geheel en vol optimisme tegen de stroom van machinale massaproductie in.

Alle ambachtslieden zijn opgeleide volwassenen boven de 18 jaar, die meer dan eerlijke lonen ontvangen. De economische empowerment geeft hen de mogelijkheid om in hun dorpen te blijven, hun familie te onderhouden en ze zullen dus minder snel uit economische nood naar stedelijke gebieden migreren. Zo biedt deze werkwijze concreet tegenwicht aan de maatschappelijke ontwrichting die wereldwijd de prijs van dat type migratie in ontwikkelingslanden is.

Duurzaam

De gangbare leerindustrie gebruikt alleen het centrale deel van de huid voor hun producten, wat ertoe leidt dat 60% van het geproduceerde leer ongebruikt op stortplaatsen en in de rivieren -de aders van onze planeet- terechtkomt, hetgeen een enorm milieuprobleem veroorzaakt.

Duurzaamheid betekent voor SORUKA  respect voor materiaal: niets hoeft verloren te gaan.

One-of-a-kind gerecycled leer

De SORUKA collectie wordt gemaakt van gerecycled leer en van ‘dode voorraad materialen’.

Met dode voorraad materialen wordt bedoeld overgebleven leer en ander restmateriaal dat niet langer nuttig is voor bedrijven en als ‘schroot’ wordt verkocht -of ook wel gedumpt. Dit gebeurt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld: overstock, niet voldoen aan esthetische eisen, te kleine reststukjes voor een bepaalde collectie of ‘niet meer passend’ in het modeseizoen. SORUKA onderschept deze ‘dode voorraad’ voordat ze wordt gedumpt en geeft het een tweede leven.

Doordat de ambachtslieden gebruik maken van ‘dode voorraad materialen’, is het letterlijk onmogelijk om twee identieke tassen te maken: ieder stuk is uniek en onherhaalbaar! Elke kleurencombinatie zal anders zijn, en ook zullen er altijd kleine onvolkomenheden of variaties in textuur en kleur zijn, die juist aan de levendigheid en uniekheid van elk product bijdragen.