Danefae meer info

Uitganspunten en gedachtengoed van Danefæ:

Danefæ werkt op basis van de principes van het UN Global Contract en de basiswaarde van “Quality with Care”, specifiek gericht op:

• Producten met zorg

• Productie met zorg

• Verbruik met zorg

• Zorg voor de werkplek

• Aandacht voor het leven van kinderen

Producten met zorg

Ruimte om te spelen: Danefæ maakt zachte, praktische en functionele kleding die ruimte biedt voor activiteiten en spelen voor zowel groot als klein. Wij vinden dat kinderen kind mogen zijn! Daarom richten wij ons op:

Veiligheid

Het belangrijkste voor ons is dat onze producten veilig zijn en op geen enkele manier een veiligheidsrisico kunnen vormen voor onze klanten.

Geen schadelijke stoffen

We doen er alles aan om schadelijke stoffen in onze producten te vermijden en testen elke nieuwe fabrikant, materiaal en techniek (bijv. print) om naleving te garanderen. We stellen strenge eisen aan onze fabrikanten en herzien deze eisen regelmatig in samenwerking met het Deense Technologisch Instituut (www.dti.dk) en het internationale agentschap SGS (www.sgs.com).

We blijven zorgen voor Producten met zorg door regelmatig monstercontroles en tests uit te voeren op kwaliteit, duurzaamheid en chemie. We streven ernaar om onze klanten zo grondig en nauwkeurig mogelijk te informeren over de producten en hun functionaliteit.

logo Danefae

Productie met zorg

Samenwerking, partnerschap en dialoog zijn kernbegrippen in onze relatie met onze leveranciers, zodat we gezamenlijk het niveau van wederzijds geluk en voordeel kunnen ontwikkelen en verhogen.

Aandacht voor het milieu

We selecteren leveranciers met respect voor hun milieu-impact en gaan met hen contracten aan waarin de leverancier ermee instemt om te voldoen aan onze Gedragscode en natuurlijk de nationale en internationale regelgeving in het veld, en de productie zo in te richten dat het zo min mogelijk schade aan het milieu veroorzaakt. Onze gedragscode is gebaseerd op de principes van het Global Contract. Het is duidelijk dat we eisen dat al onze leveranciers voldoen aan de EU-wetgeving inzake chemicaliën REACH, die het gebruik van chemicaliën regelt en ervoor zorgt dat chemicaliën op de juiste manier worden gebruikt en met minimale risico’s voor de gezondheid en het milieu.

Geen illegale kinderarbeid.

We accepteren geen illegale kinderarbeid bij de productie van onze kleding en onze leveranciers stemmen er contractueel mee in om geen illegale kinderarbeid te gebruiken bij de productie van onze kleding. Het thema kinderarbeid is echter niet zwart-wit. In veel landen is het inkomen van kinderen door legale arbeid cruciaal voor het onderhoud van het hele gezin. Het a priori afwijzen van alle kinderarbeid kan onoverkomelijke gevolgen hebben voor zowel de kinderen als hun families, aangezien de kinderen dan werk zullen gaan zoeken in veel gevaarlijkere en volstrekt ongecontroleerde gebieden. Het is daarom belangrijk te onderkennen dat kinderen kúnnen werken, mits onder de juiste omstandigheden en op aangepaste schaal qua uren. Wij steunen daarom legaal werk door kinderen in kleine, gecontroleerde deelgebieden en zodanig ingericht dat het de kansen van de kinderen op scholing en onderwijs niet belet.

Modellen en diversiteit

We zijn ons ervan bewust dat we in onze keuze van modellen waarden communiceren en wij willen diversiteit en ‘speelruimte’ benadrukken met behulp van een breed scala aan natuurlijke modellen die de diversiteit van de samenleving weerspiegelen.

Aandacht voor werknemersrechten

Wij selecteren fabrikanten met de nodige zorg voor hun werkomgeving en in onze contracten met de fabrikant verbindt deze zich ertoe de nationale en internationale regels op dit gebied na te leven, waaronder het respecteren van mensenrechten en het bieden van goede arbeidsomstandigheden.

We zorgen voor naleving van milieu- en mensenrechten door regelmatige bezoeken aan onze productielocaties om zowel kwaliteit als goede omstandigheden te garanderen. Wij streven naar -en bereiken in de meeste gevallen- een langdurige relatie met onze producenten, waarbij wederzijds respect, dialoog en openheid voorop staan ​​– zo worden problemen veel gemakkelijker herkend én overwonnen.

logo Danefae

Verbruik met zorg

Danefæ’s producten hebben een kwaliteit die veel activiteit, wassen en dragen aan kan – dit betekent ook dat kleding kan worden geërfd en gerecycled van kind op kind, of seizoen na seizoen. Zo geven wij uit volle overtuiging tegengas aan (de mentaliteit van) de wegwerpcultuur.

Partnerschap en dialoog met onze retailers voor wederzijdse ontwikkeling

Vanuit dezelfde wens naar snelle en open communicatie als bij de productieketen, zoeken wij de samenwerking en partnerschap met onze retailers. Zo vinden we manieren waarop zowel onze distributeurs als Danefæ de verkoop en communicatie positief kunnen ontwikkelen, gericht op onze waarden en op MVO-beleid naar onze eindgebruikers.

Dialoog met eindgebruikers

We willen voortbouwen op onze familiegeest in onze directe communicatie met eindgebruikers. We willen betrokkenheid en bewustzijn stimuleren van onze eindgebruikers om zo in gezamenlijke inspanning de beste resultaten te bereiken met betrekking tot de kernwaarden: Kwaliteit met Zorg & Ruimte om te spelen.

We communiceren direct met onze eindgebruikers over hoe producten het langst goed blijven met de minste impact op het milieu: onder meer door grondige informatie over de juiste behandeling, met was-richtlijnen en door te verwijzen naar Facebook-groepen voor doorverkoop van Danefæ-producten om hiermee recycling van onze producten te faciliteren.

logo Danefae

Zorg voor de werkplek

Danefæ is een klein bedrijf met een cultuur van vertrouwen, aangevuld met humor en respect. Wij zijn er trots op onze cultuur van vertrouwen en werkende richtlijnen waardoor alle relevante medewerkers/ gebieden worden gehoord in zaken die hen betreffen en waardoor er gemakkelijke, toegankelijke en goede communicatie is op en door alle niveaus van de organisatie. We geloven dat we allemaal ergens een deel van elkaars leven zijn – en daarom is wederzijds respect voor elkaar en voor elkaars werk een belangrijke waarde in de hele organisatie. Zo ontstaat een klimaat waarin iedereen in de organisatie de eigen verantwoordelijkheid voelt voor het creëren en onderhouden van een goede werkomgeving. Wederzijds respect én eigen verantwoordelijkheid draagt bij aan de bereidheid tot dialoog en samenwerking tussen iedereen die werkt bij Danefæ.

Betrokken en uitdagend werk

Wij bieden betrokken en uitdagend werk, met vrijheid onder verantwoordelijkheid, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van de professionaliteit en het inzicht van de persoon.

Werkomgeving

Wij willen een comfortabele en veilige werkomgeving zijn voor onze medewerkers. We hebben daarom, in samenwerking met een extern geautoriseerde Arbo adviseur, een terugkerende rapportage over de werkomgeving opgesteld. Op basis daarvan worden maatregelen toegevoegd, voortgezet of herzien om ervoor te zorgen dat de werkplek blijvend een prettige en veilige plek is voor iedereen.

Werk/leven balans

We willen onze medewerkers gelukkig houden en ruimte bieden voor gezins- en vrijetijdsbesteding. Daarom ondersteunen we extra werk in drukke periodes, maar zolang het zowel bij de medewerker als bij het werk past. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich uitgedaagd en prettig blijven voelen op het werk, hebben we jaarlijkse medewerkers- en salarisgesprekken waarin relevante punten worden besproken. Om een up-to-date werkomgeving te continueren -rekening houdend met alle huidige normering en wensen- hebben we een werkomgeving-organisatie opgericht met vertegenwoordigers uit alle lagen van het bedrijf. Daarnaast wordt de werkplek periodiek beoordeeld en van advies voorzien door de externe, geautoriseerde Arbo organisatie-adviseur.

logo Danefae

Zorg voor het leven van kinderen

We ondersteunen lopende initiatieven die zich richten op onze kernwaarden: Kinderen moeten kind kunnen zijn & Ruimte om te spelen.

Oorzaak gerelateerde marketing

We werken samen met organisaties die zich richten op het leven van kinderen, zoals:

SOS-kinderdorpen en Gezinnen met kinderen met kanker. Zo produceren we een speciaal product voor verkoop in ons eigen winkelnetwerk, waarvan de winst rechtstreeks naar deze organisaties gaat.

Sponsoring van weeshuizen

We zijn een voortdurende supporter van de organisatie DinNødhjælp, die een weeshuis in Nigeria runt voor kinderen die uit hun families en dorpen zijn verdreven vanwege beschuldigingen van hekserij. Over het algemeen zal DinNødhjælp onze belangrijkste partner zijn voor ondersteuningsprojecten van onze kernwaarde ‘Zorg voor het leven van kinderen’. Lees vooral meer over het weeshuis op www.dinnoedhjaelp.dk.

Donatie van kleding

Regelmatig doneren we kleding aan weeshuizen op verschillende plaatsen, voornamelijk in Afrika.

Verzameling

We zamelen geld in voor organisaties die zich richten op het leven van kinderen in verband met speciale evenementen zoals stockverkoop, enz.

Zorg voor dieren

Danefae is sponsor van het WWF Fund for Nature

logo Danefae